KANCELARIA ADWOKACKA
ADW. ADAM KWAŚNIEWSKI

Adwokat, prawnik - Konin

Założycielem tej Kancelarii Adwokackiej jest adwokat Adam Kwaśniewski. Powstała ona z myślą o tych, którzy potrzebują kompleksowej pomocy prawnej. Zapewniamy rzetelne, a przede wszystkim profesjonalne usługi świadczone w oparciu o najwyższe standardy.

Świadczymy profesjonalne porady prawne online.
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Zadzwoń 600 750 400

KANCELARIA ADWOKACKA W KONINIE

Nasza kancelaria powstała z myślą o tych, którzy potrzebują kompleksowej pomocy prawnej. Zapewniamy rzetelne, a przede wszystkim profesjonalne usługi świadczone w oparciu o najwyższe standardy.
Adwokat Adam Kwaśniewski jako prawnik w Koninie oferuje szeroki zakres usług prawnych skierowanych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.
W naszej kancelarii adwokackiej podchodzimy indywidualnie do każdej prowadzonej sprawy i każdego Klienta.
Zakres oferowanych usług dostosowujemy do potrzeb i specyfiki przedstawionego problemu.
Gwarantujemy rzetelną i fachową ocenę sprawy oraz niezbędną pomoc.

O MNIE

Adam Kwaśniewski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego. Praktykę zawodową zaczął zdobywać już w trakcie studiów pracując w kancelariach adwokackich, jak i tuż po studiach odbywając staże w Sądach Rejonowych w Poznaniu czy Koninie, podobnie jak inni prawnicy, adwokaci w Koninie. W latach 2014-2016 pod patronem adwokata Michała Grabca odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a w roku 2017 z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki. Obecnie wpisany jest na listę adwokacką Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

ZAKRES USŁUG

Prawo karne

Występowanie w roli obrońcy oskarżonego na wszystkich etapach postępowania, począwszy od
etapu postępowania przygotowawczego, postępowania przed Sądem I instancji i Sądem
odwoławczym, aż do postępowania wykonawczego – wnioski o odroczenie lub zawieszenie
wykonania kary pozbawienia wolności.

Prawo cywilne

Opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych;
Prowadzenie spraw sądowych związanych z nienależytym wykonaniem umów;
Sprawy z zakresu czynów niedozwolonych, odszkodowań m. in. za wypadki komunikacyjne, sprawy o zadośćuczynienie, rentę;
Sprawy o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, zasiedzenia.

Prawo rodzinne, rozwodowe

Udzielanie pomocy prawnej oraz reprezentacja przed Sądami w zakresie spraw: o rozwód, separację,
unieważnienie małżeństwa, alimenty (w tym ich podwyższenie bądź obniżenie), z zakresu władzy
rodzicielskiej, o ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
zniesienie wspólności majątkowej oraz o podział majątku.

Prawo spadkowe

Pomoc prawna oraz reprezentacja przed Sądami w sprawach dotyczących w szczególności:
stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia bądź odrzucenia spadku, odwołaniem darowizny, zachowku,
niegodności dziedziczenia, wydziedziczenia, zapisów testamentowych oraz działu spadku.

Prawo pracy

Reprezentacja pracodawcy w sporach z pracownikiem;
Reprezentacja pracownika w sporach z pracodawcą – o sprostowanie świadectwa pracy, wypłatę
należnego wynagrodzenia, o ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za niezgodne z
prawem rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy;
Projekty umów o pracę, zlecenie i dzieło.

Prawo administracyjne

Pomoc prawna oraz reprezentowanie przed organami administracji publicznej, w postępowaniu
sądowoadministracyjnym, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz  przed NaczelnymSądem Administracyjnym. Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych.

Prawo gospodarcze

Tworzenie podmiotów gospodarczych (spółek osobowych, spółek kapitałowych, spółdzielni,
stowarzyszeń, fundacji) oraz dalsza reprezentacja ich przed sądem rejestrowym.
Obsługa prawna w procesie korporacyjnym, w tym przygotowanie projektów uchwał zgromadzenia
wspólników i innych organów spółek kapitałowych.

Windykacja należności

Do naszych działań w zakresie windykacji należności wliczają się próby pozasądowego odzyskania
długów, przygotowywanie pozwów i reprezentowanie Klientów przed sądem oraz w postępowaniach
egzekucyjnych, jak również kierowanie wniosków egzekucyjnych do komorników.

WYNAGRODZENIE

Wysokość naszego wynagrodzenia ustalana jest w drodze indywidualnej umowy z Klientem i uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, oceny stopnia trudności konkretnej sprawy oraz od szacowanego czasu trwania postępowania lub czasu trwania świadczonej usługi.
Wynagrodzenie może przybierać następujące formy:
wynagrodzenia ryczałtowego – wyrażającego się w ustalonej z góry - w chwili podjęcia współpracy - kwocie honorarium. Istnieje również możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie tzw. „premii za sukces”, to jest wynagrodzenia ryczałtowego dodatkowo powiększonego w przypadku zakończenia sprawy zgodnie z określonymi przez Klienta oczekiwaniami. wynagrodzenia godzinowego – określanego poprzez wymiar czasu poświęconego na realizację zleconej przez Klienta sprawy.

JAK DZIAŁAMY

Podczas pierwszego spotkania mniej mówimy, a więcej słuchamy, dogłębnie poznajemy sprawę, tak aby stan faktyczny był nam doskonale znany. Każdy prawnik w Koninie poznaje przede wszystkim potrzeby klienta. Po ustaleniu stanu faktycznego i zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją prawnik przedstawi możliwe rozwiązania problemu, a następnie wspólnie decydujemy, które z nich jest najlepsze.
W zależności od rodzaju i charakteru sprawy sporządzamy umowy, pisma procesowe, reprezentujemy klientów przed Sądami, organami administracji publicznej czy innymi instytucjami.

Kontakt

Spotkania z Klientami odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu, w wyjątkowych przypadkach również w innych terminach niż godziny otwarcia Kancelarii.
W przypadku obsługi podmiotów gospodarczych możliwe jest odbycie spotkania w ich siedzibie.

ADRES KANCELARII
Adw. Adam Kwaśniewski
ul. Noskowskiego 1a
62-510 Konin
NIP: 665 27 34 582
REFON: 369132626
CZYNNE
Pn - Pt: 8:00 - 16:00
Po wcześniejszym umówieniu
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Telefon: +48 600 750 400
adw.adam.kwasniewski@gmail.com

Napisz do nas

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij

MENU